VC Right Sidebar

SABO Ozone Systems
 • Kanalizasyonlarda Arıtma: Temiz Su için Ozon

  Kanalizasyon tesisi arıtma, atık suyun sorumlu bir şekilde bertarafını sağlayarak çevremizi koruyan modern altyapının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu arıtma tesisleri, su kirliliğini önlemek ve halk sağlığını korumak amacıyla atık suyu arıtarak zorlu bir görevi yerine getirir. Kanalizasyon arıtımını devrim yaratan yenilikçi bir yöntem ise ozonun uygulanmasıdır. Bu kapsamlı makalede, kanalizasyon tesisi arıtımının dünyasına incelemelerde bulunacak

  9 Kasım 2023
 • Ozon ile Etilen ve Mikrobiyolojik Kontrol

  Meyve Olgunlaşması Tarım ve Gıda Endüstrilerinde Kritik Bir Aşamadır. Meyvelerin en iyi lezzete, dokuya ve aromaya ulaştığı ve tüketime hazır hale geldiği zaman dilimidir. Ancak, olgunlaşma süreci iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bir yandan meyve kalitesi için hayati öneme sahiptir; diğer yandan, dikkatli yönetilmezse aşırı olgunlaşmaya ve bozulmaya yol açabilir. Etilen gazı, doğal bir

  6 Kasım 2023
 • İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Ozon

  İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Ozon Güvenli ve temiz içme suyu sağlama arayışında su arıtma tesisleri birçok zorlukla karşı karşıyadır. Mikrobiyal kirlenmeden tat ve koku sorunlarına kadar kaynaktan musluğa kadar olan yolculuk engellerle dolu olabilir. İçme suyu arıtımının isimsiz kahramanları olan ozon jeneratörlerine girin. Bu olağanüstü cihazlar, sayısız sorun noktasını çözerek tükettiğimiz suyun yalnızca güvenli olmasını

  1 Kasım 2023
 • Kaynak Sularında Ozon Kullanımı

  Çoğu zaman doğadan, el değmemiş ve bozulmamış ortamlardan gelen doğal kaynak suları, yüzyıllardır saflığın, canlılığın ve sağlığın sembolü olarak saygı görmüştür. Dünyanın derinliklerinden akan bu sular, yanlarında sadece yaşamı sürdüren sıvıyı değil, aynı zamanda doğanın el değmemiş iyiliğinin vaadini de taşıyor. Ancak birçok doğal kaynakta olduğu gibi kaynak suları da kalitelerini tehlikeye atabilecek bir takım

  1 Kasım 2023